OR

De ouderraad van de school bestaat uit 12 enthousiaste ouders. Een van de belangrijkste taken van de Ouderraad is het team te ondersteunen bij activiteiten op school. Om u een indruk te geven; Paasontbijt, Kerstfeest, Sinterklaas, Sint Maarten enz. en natuurlijk proberen we in te spelen op actuele gebeurtenissen.

Om dit alles te kunnen financieren vragen we hiervoor een bijdrage van € 17,50

  

De samenstelling is als volgt:

Joyce Doornbos Voorzitter
Gerda Boer  Secretaris
Nicole Fennema Penningmeester
Corriët Bakker Algemeen lid 
Lian Peper Algemeen lid
Sandra Boersma Algemeen lid
Miriam Boom Algemeen lid
Kim Meijer Algemeen lid
Jolanda vd Molen Algemeen lid
Hilde Jansma Algemeen lid
Steffen Voorzee Algemeen lid
Arienne Weistra Algemeen lid
 
 
 
    CBS De Windroos