MR

Afbeeldingsresultaat voor medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad biedt u als ouders/ verzorgers de mogelijkheid tot inspraak door mee te praten en denken over zaken die onze school aangaan. Hiermee worden ontwikkelingen bedoeld die de school betreffen, zoals bestuursbeleid en schoolontwikkelingen.    
De MR bestaat uit twee leerkrachten en 2 ouders die advies- en instemmingsbevoegdheden hebben.

De MR vergaderingen zijn openbaar dat wil zeggen dat belangstellenden vergaderingen kunnen bijwonen.

 

 

De medezeggenschapsraad:

Oudergeleding:

Reinier Doornbos (voorzitter) en Richard Zweep

 

Personeelsgeleding:

Evelien de Wijk (secretaris) en Jacqueline Krans

 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (GMR)

De GMR richt zich  op het beleid van de stichting Noordkwartier in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

Voor vragen kunt u contact zoeken met de MR vertegenwoordigers van onze school.

 
 
    CBS De Windroos