Veiligheidsplan 2017

Afbeeldingsresultaat voor sociale veiligheid op school

U kunt ons ( sociaal ) veiligheidsplan ( juni 2017) HIER vinden

Het doel van het  veiligheidsplan is:

“De school is een veilige leefomgeving; er is sprake van een positief schoolklimaat, zoals dat wordt ervaren door leerlingen, personeel en ouders.”

 Een veilige leefomgeving is in feite gebaseerd op twee pijlers:

. respect hebben voor elkaar en het vermijden van ongewenst gedrag;

. het kennen en nakomen van regels en gemaakte afspraken.


 
 
    CBS De Windroos