Pestprotocol

                                    Afbeeldingsresultaat voor pestprotocol

Basisschool De Windroos wil voor ieder kind een veilige plek bieden, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wanneer er sprake is van pestgedrag, is de school niet voor alle kinderen een veilige plek en komt de optimale ontwikkeling in gevaar.

Om pesten te voorkomen en aan te pakken is dit protocol  opgesteld

 
 
    CBS De Windroos