LeerKRACHT

Programma Leerkracht

Gerelateerde afbeelding 

Met leerKRACHT verbeter je samen het onderwijs   

 

Samen elke dag een beetje beter worden. Dat is wat we doen met het programma LeerKRACHT 

Dit programma bestaat uit vier kerninterventieslesbezoekgezamenlijk les- of leerontwerp,bordsessie (wekelijkse korte effectieve teamvergadering) en de stem van de leerling.  

Lesbezoek 

Leerkrachten bezoeken lessen bij collega’s om van elkaar te leren en elkaar te helpen met ontwikkelpunten.  

Gezamenlijk les- of leerontwerp 

Leerkrachten bereiden samen lessen of onderdelen van lessen voor, bedenken oplossingen voor gesignaleerde aandachts- en/of ontwikkelpunten en helpen elkaar om lessen te verbeteren.  

Bordsessie 

De wekelijkse bordsessie is een korte, effectieve teambijeenkomst van 15 minuten die plaatsvindt voor een whiteboard. Het bord moet aanzetten tot het formuleren van doelen en verbeteracties. Centraal staan de belangrijkste vragen en problemen uit de dagelijkse onderwijspraktijk. Die worden vervolgens direct opgepakt in de vorm van verbeteracties. Heel belangrijk tijdens een bordsessie is het benoemen van behaalde successen. 

Stem van de leerling 

Leerkrachten en schoolleiding gaan regelmatig met de leerlingen in gesprek over onderwijs en gebruiken de feedback van de leerlingen om zichzelf en het onderwijs te verbeteren. Ook leerlingen groeien meer doordat hun betrokkenheid wordt vergroot en ze eigenaarschap ervaren 

 
 
    CBS De Windroos