CORONA nieuws

Corona nieuws

Beste ouders/ verzorgers,

In deze onzekere tijden van Corona, willen we u op de hoogte houden middels Corona nieuwsbrieven en hoe om te gaan met het toegangsbeleid op school, in samenwerking met Noordkwartier en de RIVMmaatregelen, zodat we de gezondheid op school zo veel mogelijk kunnen waarborgen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U heeft het allen in het nieuws gehoord. Er is een versoepeling met leerlingen met verkoudheidsklachten.

Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt vanaf nu:
· Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven.

· Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.

Ventilatie/ aerosolen op school: ( 30/09/2020)

RIVM nieuws over ventilatie/ aerosolen vindt u HIER

Landelijk Protocol Basisonderwijs:

U vindt HIER het protocol

-------------------------------------------

Beslisboom:

https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kind/versie-sept

-----------------------------------------------
Toegangscheck voor onze school

Indien u een persoonlijke uitnodiging heeft gekregen om onze school te bezoeken ivm een vergadering of kind-ouder gesprek, kunt u dit formulier printen, invullen en meenemen naar school. Deze formulieren zijn ook op school bij de ingang te vinden, indien u niet kunt printen.

U vindt HIER het formulier

 

 
 
    CBS De Windroos