Bestuur

Bestuur  

Sinds 1 januari 2013 is Noordkwartier een stichting welke 10 basisscholen in de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum beheert.

De transitie van vereniging naar een stichting is het gevolg van de wet "Goed Onderwijs Goed Bestuur". Een belangrijk aspect in deze wet is de totstandbrenging van de organieke scheiding tussen het bestuur en het toezicht. 

Het bestuur en de dagelijkse leiding berust bij de directeur bestuurder de heer Henk Huberts.

De stichting heeft als grondslag de Bijbel. De Bijbel is het door God geïnspireerde Woord en is richtinggevend voor al het werk van de stichting. De stichting heeft als primaire doelstelling het geven van christelijk onderwijs door oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk basisonderwijs in de plaatsen Appingedam, Delfzijl, Farmsum,  Loppersum, Middelstum, Spijk en Stedum.

Er wordt gewerkt volgens 5 pijlers: kwaliteit, professionaliteit, samenwerking, talentontwikkeling en toekomstgericht onderwijs.  


Noordkwartier
Postbus 10 – 9930 AA Delfzijl

Professor R.P. Cleveringaplein 3
9901 AZ  Appingedam
T 0596-632397  
F 0596-632914  
E-mail: info@noordkwartier.nl

Algemeen directeur –  Henk Huberts

E-mail: h.huberts@noordkwartier.nl

 
 
    CBS De Windroos