toelatingsbewijs

 

Toelatingsbewijs 2017/2018 CBS De Windroos 7 juli 2017

 

Verscholen in het groen tussen de Jachtlaan en de Hogelandsterweg in Delfzijl-West staat CBS De Windroos. Een prachtige school, gebouwd in 2010. Het gebouw is destijds gebouwd voor ongeveer 100-120 leerlingen. Sinds 2012 is er een explosieve groei in het aantal leerlingen. Gemiddeld is het aantal leerlingen 150, met uitschieters naar 160 aan het einde van het schooljaar.

 

De leerlingen van onze scholen komen uit verschillende wijken van Delfzijl. Het merendeel komt uit Delfzijl-west (hier is de school gesitueerd) en Delfzijl-noord. In de onderbouw zitten de meeste leerlingen, vanwege deze reden wordt er met twee groepen 1/2 gewerkt.

 

Het gebouw zit met 150 leerlingen facilitair gezien aan de maximale belasting. Een opsomming van facilitaire zaken die de groei beperken:

-          Met 150 leerlingen en 6 lokalen, kom je uit op gemiddeld 25 leerlingen per groep.
           Dit aantal is controleerbaar;

-          Er zijn 3 jongens- en meisjestoiletten in de onderbouw (groep 1 t/m 3, 67 leerlingen*);

-          Er zijn 3 jongenstoiletten en 2 meisjestoiletten voor de midden- en bovenbouw
           (groep 4 t/m 8, 80 leerlingen*);

-          De school heeft 2 magazijns waarin het onderwijsmateriaal voor onze leerlingen opgeslagen
           staat. Beide magazijns zijn tot de rand gevuld met onderwijsmateriaal;

-          De ruimte op het plein is beperkt, bij mooi weer wordt het grasveld gebruikt, maar dit is
            niet altijd het geval.

 

* Prognose vanuit Parnassys 1 oktober 2018 

Vanaf het schooljaar 2018/2019 gelden (tot nader bericht) de volgende afspraken:

-          Het aantal leerlingen wordt gemaximaliseerd tot 150 leerlingen;

-          Nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst of worden doorverwezen naar
           CBS De Zaaier;

-          Broertjes en zusjes van huidige leerlingen worden wel geplaatst.

 

 

 
 
    CBS De Windroos